contact

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

(Polish Children and Youth Foundation)

Kredytowa 6/20 street

00-062 Warsaw

tel/fax: (22) 826 10 16

e-mail:pcyf@pcyf.org.pl